ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εργασίες

Ιανουάριος 2010

Σπουδαστές: ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΝΑ
Επιβλέποντες: Μηνάς Αγγελίδης

Ιούλιος 2007

Μάρτιος 2007

Ιανουάριος 2007

Ιούνιος 2006

Σπουδαστές: Σελιανίτη Ευδοκία
Επιβλέποντες: Μηνάς Αγγελίδης