ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 20Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Εργασίες

Σεπτέμβριος 2016

Σπουδαστές: Οι φουκοϊκές ετεροτοπίες ως εννοιολογικό εργαλαίο προσέγγισης της μη κανονικότητας στον αστικό χώρο
:
Σπουδαστές: Μαρία Τερζιδάκη
:

Μάρτιος 2016

Φεβρουάριος 2016

Οκτώβριος 2015

Σπουδαστές: Μυρτώ Δαγκούλη Κυριάκογλου
:

Μάρτιος 2015

Σπουδαστές: Έλλη Παπακωνσταντίνου
:

Μάιος 2009

Σπουδαστές: Παλόγου Σοφία
:

Σελίδες