ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εργασίες

Δεκέμβριος 2015

Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα Λ.Μάντζιου
:

Ιανουάριος 2015

Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Ευδοκία Βάλλη
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Παναγιώτα Βόσσου
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Διονυσία Πατίρη
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Σώζων Γιώργου
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Έλλη Συμεών
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Ειρήνη Γιαννακούλια
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Νιόβη Εμμανουήλ
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Γιώργος Ταλιάκης
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Παναγιώτα Βόσσου
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Βασιλική Πάντζιου
Επιβλέποντες: Λεωνίδας Κουτσουμπός
Σπουδαστές: Ιουλιέτα Φεζάν
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Αικατερίνη Φλωράκη
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου

Σελίδες