ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εργασίες

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Κωνσταντίνος Γραμμενίδης
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Τριανταφυλλιά Χρήστου
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Αντώνης Βερροιόπουλος
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Χριστίνα Σκίτσα
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Κυριακή Καραβασίλη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Τατιάνα Ζουμπουλάκη
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Αλεξάνδρα Βούζα
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Ιωάννα Δραζίνου
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Μισελίνα Βολιώτη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Ιωάννης Κόσσυφας
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου

Σελίδες