ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εργασίες

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Βασιλική Παναγιωτοπούλου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Αλεξάνδρα Βούζα
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Ιωάννα Τατούλη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Εργκιους Αλισκενταράι
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Ιωάννα Πρωτοπαπαδάκη
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Δήμητρα Τερζή
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Έλεάννα Ζαραφωνίτη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Μαριλένα Κάλλη
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Νιόβη Εμμανουήλ
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Αθανάσιος Σακελλαράκης
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Ναταλία Κόγια
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Έκτορας Μπόλτσης
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Ζουλιέτ Φεζάν
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Παναγίωτα Κυριάκου
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Χριστίνα Καραβασίλη
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου

Σελίδες