ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Φιλιώ Χρήστου
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Αναστάσιος Μίχος
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Ουρανία Ανδριανοπούλου
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Μαρία Νικολέττα Ντέλη
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Αρετή Σανούδου Δραμαλιώτη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Τατιάνα Ζουμπουλάκη
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Φραγκιαδάκης
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Ναταλία Κόγια
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Κωνσταντίνος Γραμμενίδης
Επιβλέποντες: Μαρία Μαρλαντή

Σελίδες