ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1

Εργασίες

Φεβρουάριος 2016

Σπουδαστές: Κωνσταντοπούλου Αννα
Επιβλέποντες: Καραδήμας Κωνσταντίνος
Σπουδαστές: Λιόση Αιμιλία
Επιβλέποντες: Καραδήμας Κωνσατντίνος

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Ιωάννα Μητροπούλου
Σπουδαστές: Μαρία Μπαρκονίκου

Φεβρουάριος 2012

Σπουδαστές: Θεόδωρος Κανακόπουλος

Σεπτέμβριος 2011

Σπουδαστές: Μαρία Βλαχοστεργίου
Επιβλέποντες: Παναγιώτης Βασιλάτος

Φεβρουάριος 2011

Σπουδαστές: ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΡΙΣΤΗ
Επιβλέποντες: ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ