ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

Φεβρουάριος 2013

:
Επιβλέποντες: Νικόλαος Λάσκαρης ,Θεοδώρα Βουτσινά, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γυπαράκης, Κωνσταντίνος Ντάφλος