ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

Σπουδαστές: Βουτουφιανάκης Πετρόπουλος Κωνσταντίνος.
Επιβλέποντες: Νικόλαος Λάσκαρης ,Θεοδώρα Βουτσινά, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γυπαράκης, Κωνσταντίνος Ντάφλος
Σπουδαστές: Θεόδωρος Κανακόπουλος
:

Ιούλιος 2012

Σπουδαστές: Γκιόκας Παναγιώτης, Ιωαννίδης Αθανάσιος
: