ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Αρχοντάκη Αλίκη-Μαρία, Βλάχος Αλέξανδρος, Ρώσσης Νικόλαος
Επιβλέποντες: Σταματίνα Μικρού

Ιούλιος 2007

Σπουδαστές: Πηνελόπη Βασιλάκη, Αναστασία Βερτεούρη, Εξάρχου Φ., Ισμήνη Ριζογιάννη, Άννα Χαζάπη
Σπουδαστές: Ζούμπου Β., Βασιλική Λαλιώτη, Τριαντάφυλλος Μαμμάσης, Τοζάι Χ.
Σπουδαστές: Αθανασία Γεωργιάδου, Αλέξανδρος Πατσικός, Ελένη Κρίνη, Ελένη Σκλαβενίτη