ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 2

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Δέσποινα Ψυχαράκη
Σπουδαστές: Μαρία Μπαρκονίκου

Σεπτέμβριος 2012

Σπουδαστές: Ιωάννα Καλυβιώτη

Ιούλιος 2012

Σπουδαστές: Μαρία Κελέκη
Σπουδαστές: Γιώργος Παπαματθαιάκης

Σεπτέμβριος 2011

Σπουδαστές: Μαρία Βλαχοστεργίου
Επιβλέποντες: Παναγιώτης Βασιλάτος

Φεβρουάριος 2007

Σπουδαστές: Κ. Αντωνάτου, Ν. Γιαννουλοπούλου, Ε. Κακλή, Β. Κολιάκη, Ρ. Οορ, Γ. Παναγόπουλος
Επιβλέποντες: Ε. Αλεξάνδρου