ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1

Εργασίες

Φεβρουάριος 2018

Σπουδαστές: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Σερράος
Σύμβουλοι: Χριστίνα Ραφτοπούλου
Σπουδαστές: Μ. Καλαθάκη- Ε. Κωνσταντίνου
Επιβλέποντες: Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Σερράος
Σύμβουλοι: Χριστίνα Ραφτοπούλου

Μάρτιος 2017

Σπουδαστές: Παπαδοπούλου-Βενιζέλου-Τραυλού-Lucaci
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα

Ιανουάριος 2017

Σπουδαστές: Καΐκα-Βαρουξάκη-Κοκκάλα
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα
Σπουδαστές: Τιμαγένης-Ματθαίου-Χριστίδη
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα
Σπουδαστές: Καραβία- Μαθιουδάκης-Φασουράκη
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα

Ιανουάριος 2016

Σπουδαστές: Ιωάννης Σκούλικας, Αριστοτέλης Καλέρης, Ευστράτιος Δούκας
Επιβλέποντες: Μαρία Μάρκου
Σπουδαστές: Μαριάννα Κωτσάκη, Νικολέτα Κούρτη
Επιβλέποντες: Μαρία Μάρκου
Σπουδαστές: Ελένη Καλογεροπούλου, Ευανθία Κατσικούδη, Ναυσικά Μακρή
Επιβλέποντες: Μαρία Μάρκου
Σπουδαστές: Βασιλική Δαμούλη, Κωνσταντίνα-Ελένη Καλομοίρη, Αντζελίνα Παπαϊωάννου
Επιβλέποντες: Μαρία Μάρκου
Σπουδαστές: Ζαράνης,Πάρνος,Οικονομίδης
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα
Σπουδαστές: Καστσούλη, Παρασκευόπουλος
Επιβλέποντες: Βασιλαρά Αρχοντούλα

Σελίδες