ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Βόγια - Λούκος - Σπυροπούλου
:

Ιούνιος 2013

Σπουδαστές: Γκαραμόνε - Ζαμπόπουλος
:

Ιούνιος 2012

Σπουδαστές: Στέλιος Ανδρέου
:
Σπουδαστές: Γιωτάκης - Καλούμενος-Καραβάς
:

Ιούνιος 2011

Σπουδαστές: Πίττας - Κουφίδης
: