Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 7ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Γιάννης Μέσσας
Επιβλέποντες: Γεώργιος Γιαννίτσαρης
Σπουδαστές: Μαρία Λιάπη, Σάρα Τσουβαλλά
Επιβλέποντες: Γεώργιος Γιαννίτσαρης
Σπουδαστές: Ιωάννης Αϊβατζίδης, Στρατσιάνης
Επιβλέποντες: Γεώργιος Γιαννίτσαρης
Σπουδαστές: Μητρόπουλος, Κατάρας
Επιβλέποντες: Γεώργιος Γιαννίτσαρης