Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

:
Επιβλέποντες: Σ. Χαραλαμπίδου, Δ. Σεβαστάκης, Ν-Ι Τερζόγλου
Σύμβουλοι: Β.Μουστάκας

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Καζέρου Ελισάβετ, Κουτσανίτης Στέργιος, Πιτσικάκης Γιώργος
Επιβλέποντες: Σόνια Χαραλαμπίδου, Δημήτρης Σεβαστάκης, Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου