Ε. Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2009

Σπουδαστές: Ηλιοπούλου Λ., Σουλιώτης Α.
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: ΚΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Γιώργος Κωστόπουλος
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Bolze Lea, Kontolios Staphanie, Rose Arthur
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Περπυράκης Βασίλειος
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Στέλλα Σκαλιδάκη
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: ΣΑΚΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Bedau Nicolas, Javier Titos Fuentes, Τζαβάρας Γιώργος
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Αικατερίνη Γιόκαρη, Θεοδώρα Γκιόλα, Θεοδώρα Νερούτσου
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου

Φεβρουάριος 2008

Σπουδαστές: Αγνουσιώτης Χρήστος, Κατσαλή Κλεοπάτρα
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΧΥΣΟΛΙ ΕΝΤΙΣ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Αντωνοπούλου Ρεγγίνα, Σηφάκη Σάντρα
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σπουδαστές: ΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: ΚΟΝΙΓΑΡΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ, ΣΗΦΑΚΗ ΣΑΝΣΡΑ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΛΗΔΑ, ΜΑΤΑΛΑ ΜΥΡΤΩ
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Μουζακίτης Σταύρος
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη, Κ. Σερράος
Σύμβουλοι: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου

Φεβρουάριος 2006

Σπουδαστές: Κοντάκη Μ., Φέλερης Π.
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σπουδαστές: Αικατερίνη Λέλα
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη
Σπουδαστές: Μαρία Δεμέναγα
Επιβλέποντες: Π. Κοσμάκη

Σελίδες