Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

:
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σύμβουλοι: Β.Μουστάκας, Ρ.Ταβερναράκη, Ν.Λιβαθινός
:
Επιβλέποντες: Δ.Σεβαστάκης
Σύμβουλοι: Β.Μουστάκας, Ρ.Ταβερναράκη, Ν.Λιβαθινός