Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Εργασίες

Ιούλιος 2016

Σπουδαστές: Αναγνωστόπουλος Ανδρ., Μιχαηλιδης Γ.
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: ΛύρουΛ., Σκορδίλη Χρ., Χαματζόγλου Κ.
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: Γκέβρου Β., Καρύδη Μ., Καστρουνή Μ.
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: Γκέβρου Β., Καρύδη Μ., Καστρουνή Μ.
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: Ταλιάκης Γ., Τσέλου Δ.
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: Ζαραφωνίτη, Κοκκίνης, Κυπραιος
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη