Ε. Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8ΟΥ

Εργασίες

Ιούνιος 2018

Σπουδαστές: Ματθαίου Χριστίνα, Τσικνής Νικόλας, Χριστιδη Κασσιανή
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Θεοδωρέλου Κ., Κάραλη Ε., Μάμαλη Μ.
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Cristian Camilo Bermúdez Muñoz
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Γεωργιάδης Βασίλης, Κολημήτρας Γεώργιος, Μπαλδώκα Αναστασία
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Γούλα Σ., Παππού Ι., Τραγουδάρα Ν.
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Δρίβα Σπυρέττα, Βρέντα Δήμητρα
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος

Ιούνιος 2017

Σπουδαστές: Bottino Davide, Fiaschi Stafano
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Cheila Aruda
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Pauline Liot, Pierre-Julien Lee
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Βαλέριαν Α. Πορτοκάλης
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σύμβουλοι: Ξένια Στούμπου, Γεωργία Γκουμοπούλου
Σπουδαστές: Σοφικίτου Ειρήνη, Σπανέλλη Ευτέρπη Κωνσταντίνα, Φρούσιου Στεφανία
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος
Σπουδαστές: Cagla Caglayan, Giulia De Cunto
Επιβλέποντες: Kωνσταντίνος Σερράος

Ιούλιος 2015

Σπουδαστές: Αρκουμάνη Β, Γεωργάτη Μ, Τσάκα Ε.
:
Σπουδαστές: ΕΦΡΑΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ
:
Σπουδαστές: Γαλδαδα Σ., Δράγου Δ., Ξενούλη Ο.
:
Σπουδαστές: Γιάννατου Χ., Κακαβά Ε., Χαριτάκη Μ.
:
Σπουδαστές: Κακοδήμου Β., Κουτσόγεωργά Δ., Παναγοπούλου Κ.
:

Σελίδες