ΔΙΑΛΕΞΗ

Εργασίες

Ιανουάριος 2011

Σπουδαστές: Αντιόπη Κορωνάκη
Επιβλέποντες: Βασίλης Τσούρας
Σπουδαστές: Ζαχαρούλα Παπαγεωργίου
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σπουδαστές: Ευαγγελία Μαγνήσαλη
Επιβλέποντες: Νέλλη Μάρδα
Σπουδαστές: Ευαγγελία Χάλαρη, Μαριάννα Χατζηλυγερούδη
Σπουδαστές: Ουρανία Ελένη Παπαγεωργίου
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σπουδαστές: Μαρία - Άννα Καψιμάλη, Άρτεμις Πεφάνη
Σπουδαστές: Μάρω Αλεξανδροπούλου, Χαρά Ορφανουδάκη
Επιβλέποντες: Σοφία Τσιράκη
Σπουδαστές: Κατερίνα Κουκλάδα
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σπουδαστές: Τόλιος Θεόδωρος
Επιβλέποντες: Σταύρος Σταυρίδης

Σελίδες