ΔΙΑΛΕΞΗ

Εργασίες

Ιανουάριος 2009

Σπουδαστές: Εμμανουέλα Γεωργίτση, Καλλιόπη - Δανάη Λάζαρη
Σπουδαστές: Μαρία Καζάνα, Παναγιώτα Σακελλαροπούλου
Σπουδαστές: Μαρία Αναστασία Κεφαλάκη
Επιβλέποντες: Σταύρος Σταυρίδης
Σπουδαστές: Φωτεινή Κοντολέων
Επιβλέποντες: Γεώργιος Γυπαράκης
Σπουδαστές: Κωνσταντίνα Πετράκη
Επιβλέποντες: Εμμανουήλ Κορρές
Σπουδαστές: Μυρσίνη Μαροπούλου, Μαριάννα Νάνα
Σπουδαστές: Βαρβάρα - Χριστίνα Μυροφορίδου, Μαρίνα Τσιντζέλη
Σπουδαστές: Όλγα Τουρλομούση
Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Σπουδαστές: Ιωάννα Ιόλη Παπαϊωάννου

Ιανουάριος 2008

Σελίδες