ΔΙΑΛΕΞΗ

Εργασίες

Ιανουάριος 2008

Σπουδαστές: Πανωραία - Ελπίδα Καπρινιώτη, Κωνσταντίνος Λαζίδης
Επιβλέποντες: Γεωργία Μαρίνου
Σπουδαστές: Άρης Γκιτζιάς, Γεωργία Μπουντουράκη
Επιβλέποντες: Μαρία Μαυρίδου
Σπουδαστές: Κατερίνα Απαλοπούλου, Κατερίνα Κόκκινου
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σπουδαστές: Μιχάλης Ζώτος
Επιβλέποντες: Νικόλαος Μπελαβίλας
Σπουδαστές: Σταυρούλα - Κωνσταντίνα Κουτρουμπή
Επιβλέποντες: Πολυξένη Κοσμάκη
Σπουδαστές: Αλεξάνδρα Μελίστα, Καλλιρόη Χατζηχαραλάμπους
Επιβλέποντες: Σταύρος Σταυρίδης
Σπουδαστές: Γεώργιος Πούλος
Επιβλέποντες: Γεώργιος Χαϊδόπουλος
Σπουδαστές: Γ. Αποστολοπούλου, Δ. Δίου, Χ. Σγουρίδου

Σελίδες