ΔΙΑΛΕΞΗ

Εργασίες

Ιανουάριος 2008

Σπουδαστές: Αικατερίνη Νικολοπούλου, Μυρτώ Σακελαροπούλου
Επιβλέποντες: Σταύρος Σταυρίδης
Σπουδαστές: Γ. Αναγνωστόπουλος, Π. Μπάκα, Χ. Παρτάλης
Επιβλέποντες: Ευάγγελος Ευαγγελινός
Σπουδαστές: Σοφία Βιστάκη, Εύη Βουλγαρίδου
Επιβλέποντες: Σόλων Ξενόπουλος
Σπουδαστές: Βασιλική Γιαλιά, Αλεξία Κατσακιώρη
Επιβλέποντες: Σταύρος Γυφτόπουλος
Σπουδαστές: Αγγελική Γιαννακοπούλου, Ανδριάνα Κουτσούρη
Σπουδαστές: Γεωργία Παπαβασιλείου, Αικατερίνη - Μαρία Σφύρα
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Θεόδωρος Τσαφούλιας
Επιβλέποντες: Μαρία Μαυρίδου
Σπουδαστές: Ηρώ Αρμένη, Τελέσιλλα Μπριστογιάννη
Επιβλέποντες: Ιωάννης Λιακατάς
Σπουδαστές: Κωνσταντίνα Δέλα, Μαρίνα Παυλάκη
Επιβλέποντες: Γεώργιος Χαϊδόπουλος
Σπουδαστές: Ευαγγελία Μπουρσινού, Άρης Μπουρσινός
Επιβλέποντες: Γεώργιος Προκοπίου
Σπουδαστές: Κωνσταντίνος Γκολέμης
Επιβλέποντες: Θεόδωρος Πάνζαρης

Σελίδες