ΔΙΑΛΕΞΗ

Εργασίες

Ιανουάριος 2012

Σπουδαστές: Δημήτρης Βενιζέλος
Σπουδαστές: Μαρία Πρασίνου, Δήμητρα Παπανίκα
Επιβλέποντες: Δημήτριος Σεβαστάκης
Σπουδαστές: Παναγιώτης Κουφός
Σπουδαστές: Μάνος Βαγιονάκης, Αλέξης Τσίτουρας
Επιβλέποντες: Ελένη Αλεξάνδρου
Σπουδαστές: Δήμητρα Λιαμέτη, Ευφροσύνη Σαρλά
Επιβλέποντες: Ειρήνη Κλαμπατσέα
Σπουδαστές: Γρηγόρης Δημητριάδης
Επιβλέποντες: Γεώργιος Παρμενίδης
Σπουδαστές: Αντιγόνη - Μαρία Τσιβανίδου
Σπουδαστές: Νίκη Καρρά, Μαρία Μαλλιαρού
Επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη
Σπουδαστές: Ευαγγελία Νικολάου - Αλαβάνου, Γεωργία Νικολοπούλου
Επιβλέποντες: Γεωργία Μαρίνου

Σελίδες