Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Ερευνας Ι: Tο Εννοιολογικό Υπόβαθρο και το Σώμα της Έρευνας: διαθέσιμο υλικό

Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41275
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης