Γυμναστήριο: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3597
Τοποθεσία: 
Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όρ.
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 09:00 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη: 10:00 - 16:00