Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού: διαθέσιμο υλικό

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41164
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης