Θεωρία και ιστορία των αποκαταστάσεων: διαθέσιμο υλικό

Κοινά Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41106
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης