Προστασία σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και τοπίων: διαθέσιμο υλικό

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41110
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης