Θεωρία της συναρμολόγησης και ψηφιακές πόλεις: διαθέσιμο υλικό

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας