ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μεσαιωνική Δύση, Αναγέννηση, Μπαρόκ: διαθέσιμο υλικό

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4222
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης