ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Μορφές και χώρος στο Μεσαίωνα: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4348
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Σχολή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης