ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Θεωρίες και πολιτικές για τη σύγχρονη πόλη: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4348
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας