Ζωγραφική: Εισαγωγή στο χρώμα: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4021
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης