Πλαστική 2: Ανάλυση δομών και μορφών από τον φυσικό κόσμο με κατεύθυνση την πλαστική διατύπωση: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4099
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης