Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Ειδικά Θέματα Βιώσιμου και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4121
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας