ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1

Εισαγωγικές Αντιληπτικές Αρχές της Πλαστικής: διαθέσιμο υλικό

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4051
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 12.00-14.45 (κτ. Τοσίτσα αιθ. Τ11 & Τ13)