ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1

Εισαγωγή στην Πληροφορική: διαθέσιμο υλικό

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4248
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης