ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

Αντοχή Υλικών: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4220
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας