ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2

Διερεύνηση Θεμελιωδών Συνθετικών Αρχών: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4069
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας