ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2

Πληροφορική και Αρχιτεκτονική: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4128
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας