Γαλλική Γλώσσα 3: διαθέσιμο υλικό

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4044
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης