ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 4

Από την Αναγέννηση ως το 19ο Αιώνα: διαθέσιμο υλικό

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4222
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης