ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 2

Μικρή Κατασκευαστική Κλίμακα – Ανάλυση των Οικοδομικών Στοιχείων και Εγκαταστάσεις Κτιρίων: διαθέσιμο υλικό

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4047
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
5
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης