ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 5: Κτίριο Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Χρήσεων: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4210
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.45, Πέμπτη 15.30-19.15 (Κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α102, Α104, & Α106)