ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5Α

Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4211
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 09.00-14.45 (κτ. Αβέρωφ αιθ. Α102, Α104, Α106 & αμφ. Α008)