Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 5ΟΥ

Tο Φλωρεντινό Quattrocento και η Ώριμη Αναγέννηση Στη Ρώμη (1401-1527) - Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4026
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Μπουμπουλίνας, αμφ. Μ318)