ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3

Ανάλυση και σχεδιασμός κτιριακής δομής με έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας και την βιοκλιματική αρχιτεκτονική: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4231
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
5
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Πέμπτη 10.00-14.45 (κτ. Αβέρωφ, αμφ. Α008, κτ Τοσίτσα, αιθ. Τ307 & κτ. Μπουμπουλίνας αιθ. Μ319, Μ323)