ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α

Διδακτική Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας: Εισαγωγή στην Έννοια του Αντικειμένου Καθημερινής Χρήσης: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4225
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας