Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6ΟΥ

Πλαστική με Πολλαπλά Μέσα και Υλικά: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4111
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας